Turvallista haavanhoitoa ihmisille ja planeetalle

Uskomme, että vastuullamme brändinä ja yrityksenä on edistää kestävää kehitystä. Me pyrimme mitattavissa olevilla tavoitteilla ja toimenpiteillä edistämään kestävää kasvua ja olemaan aina vastuullisempi valinta asiakkaillemme.

Yleiset tavoitteet

Haluamme olla toimialan johtaja vastuullisuudessa ja tarjota ratkaisuja kiertotaloutta varten.

Tavoitteenamme on sisällyttää vastuullisuus kaikkiin tuotteisiimme ja prosesseihimme tekemällä jatkuvasti vastuullisuuteen liittyviä parannuksia. Materiaalit on vaihdettava ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin, tuotannon ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä ja käytettyjen tuotteiden kierrätystä on helpotettava.

Pyrimme olemaan avoimia ja kertomaan ympäristötavoitteistamme, -toimistamme ja -saavutuksistamme, ja haluamme opastaa ja innostaa asiakkaitamme matkallamme.

Tavoitteenamme on opastaa kuluttajia ja auttaa heitä tekemään tietoisia ja kestäviä valintoja haavan- ja jalkojenhoitotuotteita ostaessaan. Viestimme selkeästi tuotteiden ja pakkausmateriaalien vastuullisuutta koskevista parannuksistamme ja pakkausmateriaalien kierrätyksestä.

Orkla Wound Caren vastuullisuussuunnitelma perustuu Orklan vastuullisuusstrategiaan, joka puolestaan perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Painopistealueet

Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet arvoketjumme ja tuotteidemme parantamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Keskitymme parantamaan ydintuotteidemme kaikkia vastuullisuusominaisuuksia, ja olemme määritelleet neljä painopistealuetta.

Turvalliset tuotteet

Pidämme huolta turvallisuudesta toiminnassamme ja koko arvoketjussamme. Varmistamalla turvalliset, laadukkaat raaka-aineet ja tuotteet, jotka on tuotettu ihmisiä ja maapalloa suojelevalla tavalla, voimme varmistaa asiakkaidemme luottamuksen tuotteisiimme.

Kestävä hankinta

Vähennämme pakkausten ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä tarjoamalla tuotteita kestävistä raaka-aineista ja pakkauksia, jotka valmistetaan uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista. Haluamme kehittää pakkausratkaisuja, jotka edistävät pakkausmateriaalien kiertokulutusta ja vähentävät siten ilmastovaikutuksia.

Ympäristösitoumus

Kehitämme tuotteitamme ja toimintatapojamme ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Vähennämme ilmastovaikutuksia ja jätettä kaikissa vaiheissa miettimällä uudelleen toimintatapoja ja pyrkimällä vähentämään järjestelmällisesti energiankulutusta, päästöjä ja jätteitä, siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin ja tutkimalla mahdollisuuksia kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Huolenpito ihmisistä ja yhteiskunnasta

Olemalla vastuullinen ja välittävä työnantaja toimimme yhteiskunnan roolimallina ja kehitymme siihen suuntaan, johon haluamme muidenkin kehittyvän. Tämä tarkoittaa turvallista ja terveellistä työpaikkaa, jossa vallitsee avoin kulttuuri ja jossa syrjintää ei suvaita lainkaan. Me olemme se muutos, jonka haluamme nähdä, ja vaikutamme esimerkillämme yhteiskuntaan.

Tavoitteemme vuodelle 2025

Turvalliset tuotteet

 • Tuotantoprosessejamme valvotaan tarkasti, jotta ne täyttävät korkeimmat standardit.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa keskittyen turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin.
 • Tuotteemme täyttävät turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia koskevat vaatimukset.

Kestävä hankinta

 • Kaikkien pakkausten on oltava kierrätettäviä ja niissä on oltava selkeät kierrätysohjeet.
 • Kuluttajapakkausten on valmistettava vähintään 50-prosenttisesti kierrätysmateriaalista.
 • Aaltopahvilaatikoiden materiaalista 80 % on oltava kierrätettyjä kuituja.
 • Uusiutuvista tai kierrätetyistä lähteistä peräisin olevien muovien määrän lisääminen pakkauksissa ja tuotteissa.
 • Pakkausmateriaalin kokonaismäärää on vähennettävä.

Ympäristösitoumus

 • Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa ja kuljetuksissa.
 • Tehtaissamme käytettävän energian on oltava peräisin uusiutuvista lähteistä.
 • Sekä kulutusta edeltävä että kulutuksen jälkeinen jäte pidetään alhaisella tasolla.
 • Kiertotalouteen liittyvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien käynnistäminen.

Huolenpito ihmisistä ja yhteiskunnasta

 • Haluamme olla vastuullinen työnantaja.
 • Tavoitteenamme ovat terveelliset työpaikat ilman tapaturmia.
 • Tavoitteenamme on työkulttuuri, jossa vallitsee korkea rehellisyys, kunnioitus ja syrjimättömyys.

Esimerkkejä tähänastisista saavutuksista

Turvalliset tuotteet

 • Käytössä on rutiini, jolla arvioidaan uusien tuotteiden ja materiaalien turvallisuutta ja ympäristövaikutusta.
 • Tuotantolinjoillemme asennetut painoanturit ja optiset anturit prosessin laadun tarkkaa seurantaa varten.
 • Tavarantoimittajien tarkastussuunnitelma on laadittu ja vuoropuhelu tavarantoimittajien kanssa jatkuu.

Kestävä hankinta

 • Suurin osa Salvequickin pakkauksista on kierrätettäviä.
 • Salvequickin tuotteista 50 prosentissa on pakkauksessa kierrätysohjeet. Tavoitteena on saavuttaa 100 % vuonna 2025.
 • 2750 kg hiilidioksidiekvivalenttivähennys vuodessa*, kun koko Salvequick Cover -sarjan muovipussit vaihdetaan fossiilisesta muovista kasviperäiseen (sokeriruo’osta valmistettuun) muoviin.
 • 70 % laastareiden tekstiilimateriaalista on peräisin uusiutuvasta (selluloosapohjaisesta) lähteestä.
 • Aaltopahvimateriaali sisältää 80 % kierrätyspaperia.
 • Kaikesta muovista 15 % on peräisin uusiutuvista tai kierrätetyistä lähteistä.
 • 2700 kg hiilidioksidiekvivalenttivähennys vuodessa korvaamalla Salvequickin myyntieräpakkausten ympärillä oleva PVC-muovinauha kierrätyskuiduista valmistetulla paperinauhalla.

*Vihreä polyeteeni (PE) valmistetaan etanolista, joka on sokeriruo’osta valmistettavan sokerin sivutuote. Se ei sisällä fossiilisia raaka-aineita, ja se voidaan kierrättää nykyisissä kierrätysvirroissa. Sokeriruoko on puolestaan täysin uusiutuvaa ja auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Vihreä polyeteeni poistaa ilmakehästä jopa 2,15 tonnia hiilidioksidia jokaista tuotettua tonnia kohden (lähde: E4tech & LCA Worksin LCA-tutkimus)

Ympäristösitoumus

 • Kasvihuonekaasupäästöjen lasku 5 % suhteessa liikevaihtoon omassa toiminnassamme vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen.
 • Kokonaisjätteen määrä väheni vuonna 2021 omissa tehtaissamme lähes 11 % edellisvuoden liikevaihtoon verrattuna.
 • Omissa tehtaissamme käytetään täysin uusiutuvaa sähkö.
 • Ensimmäinen liikennesopimus vuonna 2021, joka koskee 50-prosenttisen biopolttoaineen käyttöä kuljetuksissa Ruotsissa. Biopolttoaine säästää 90 % hiilidioksidiekvivalenttia fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.
 • Kuljetusten vähentäminen siirtymällä paikallisiin toimittajiin tekstiililaastarimateriaalin, suojapaperin ja lasten laastareiden painatuksen osalta.
 • Työsuhdeautoistamme 65 % voidaan ajaa fossiilivapaalla polttoaineella. Tavoitteena on saavuttaa 100 % vuonna 2025.

50

Salvequickin tuotteista 50 prosentissa on pakkauksessa kierrätysohjeet. Tavoitteena on saavuttaa 100 % vuonna 2025.

70

70 % laastareiden tekstiilimateriaalista on peräisin uusiutuvasta (selluloosapohjaisesta) lähteestä.

100

Omissa tehtaissamme käytetään täysin uusiutuvaa sähkö.